Strona Główna > Archiwum 2011 > Czym się zajmujemy

 
 

Czym się zajmujemy

Współtworzymy i współrealizujemy małe projektu grantowe finansowane ze środków Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej i Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska wieś 2000" im. Macieja Rataja.
Jesteśmy partnerem:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w realizacji projektu "Uroki Mazur" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.6,
- Powiatowego Oleckiego Stowarzyszenia Sportowego,
- Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”,
- Centrum Przedsiębiorczości i Informacji w Vilkaviškis,
- Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 Jako instytucja szkoleniowa zajmujemy się szkoleniem i doradztwem dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach

EFS Działania 1.2 i 1.3.

 W lipcu bieżącego roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie na dofinansowanie projektu „EGO – pomyśl o sobie” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Reorientacja osób odchodzących z rolnictwa.
Przedsięwzięcie jest pierwszym „dzieckiem” - samodzielnie realizowanym przez organizację projektem. Stanowi ono dumę Fundacji i daje podwaliny pod nowe zamierzenia. Zebrane doświadczenia przy prowadzeniu projektu pozwolą na wykorzystanie najlepszych wzorców i praktyk w przyszłości. Należy podkreślić ogromną rolę jaką w przecieraniu nowych szlaków po unijne pieniądze odegrał Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, który był prekursorem w realizacji tego typu projektów. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Celiny Górskiej – Dyrektor PUP Olecko - stało się możliwe pozyskiwanie środków na szkolenia rolników i domowników rolników. Doskonała współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia zaowocowała projektem „EGO – pomyśl o sobie”, który opierając się na doświadczeniach wyniesionych z przedsięwzięcia Urzędu, wniósł nową niepowtarzalną wartość w życie społeczności powiatów: oleckiego, ełckiego i gołdapskiego,  inwestując w rozwój zasobów ludzkich.   
Jesteśmy pełni wiary, że proces, który rozpoczęliśmy umożliwi nam dalszy rozwój i pozyskanie kolejnych funduszy na prowadzenie różnego typu projektów tak bardzo potrzebnych na terenie EGO.


 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej