Strona Główna > Archiwum 2011 > Działając wspólnie – zrobimy więcej

 
 

Działając wspólnie – zrobimy więcej

 Fotografie: II Targi Organizacji Pozarządowych Subregionu EGO

W dniach 27-28.11.2009 roku odbyły się II Targi Organizacji Pozarządowych Subregionu EGO zorganizowane w ramach projektu „Świat Organizacji Pozarządowych w EGO ”. Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przy finansowym wsparciu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Targi zorganizowane były w formie imprezy warsztatowo – plenerowej.
 W programie targów przewidziane są między innymi 3-godzinne seminaria na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi, prezentacja dobrych praktyk  i wymiana doświadczeń w zakresie partnerstwa lokalnego.
Rezultatem seminariów będzie diagnoza stanu faktycznego i przedstawienie wniosków, które będą podstawą  budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ustalenia modelu współpracy ngo z samorządami lokalnymi.
W trakcie targów rozstrzygnięty zostanie również konkurs dla uczestników szkoleń na najlepiej przygotowany wniosek o dotację na organizację zadań publicznych zlecanych przez organy samorządu terytorialnego w ramach ustawy o  pożytku publicznym
i wolontariacie. Ideą targów jest upowszechnienie wśród samorządów i społeczności lokalnej informacji, o działalności organizacji III sektora na terenie powiatów. 
Organizacje zainteresowane udziałem w Targach mogą zgłosić po dwóch przedstawicieli ze swojej organizacji. Z powodu ograniczonej liczby miejsc, pierwszeństwo przy weryfikacji zgłoszeń będą miały organizacje, które brały udział w szkoleniach. Zaproszenia wraz z programem Targów otrzymają organizacje, które zostaną wytypowane do   udział w II Targach Organizacji Pozarządowych.

Pobierz formularz

Pobierz program

Pobierz scenariusz

ZAPRASZAMY !

Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej

Andrzej Wojczulewicz

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej