Strona Główna > Archiwum 2011 > Stowarzyszenie

 
 

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Monety”
Monety 16
19-420 Kowale Oleckie
www.monety.mazury.pl
Krs 0000281493

Zarząd:
Małgorzata Monkiewicz-Terepko – prezes
Kamil Barszczewski – wiceprezes
Joanna Sinderewicz – skarbnik
Piotr Masalski – sekretarz

Stowarzyszenie zostało założone przez mieszkańców naszej wsi. Głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju wsi i poprawy życia jej mieszkańców. Zostało ono zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie 31 maja 2007 roku. Zorganizowaliśmy się, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju naszej, prawie 400-letniej wsi.

Cele statutowe:
• Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
• Budzenie świadomości obywatelskiej.
• Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, ekologicznych i kulturalnych.
• Pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej dorosłych i młodzieży:
• Promowanie wsi Monety, Mazur, Polski północ no-wschodniej i całego kraju.

Stowarzyszenie „Monety” zrealizowało dotychczas trzy projekty:
„MONETY TO NIE TYLKO PIENIĄDZE” realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem kulturalnym „Przypisani Północy” w konkursie
„Działaj Lokalnie V” Gołdapskiego Funduszu Lokalnego. W ramach tego projektu wydawaliśmy z młodzieżą gazetkę wiejską oraz zakupiliśmy laptop z dostępem do Internetu, który służy nam do dziś i jest jedyną ogólnodostępną formą korzystania z Internetu na wsi.

„HISTORIA JEDNEGO PODWÓRKA” - projekt zrealizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse
2007”. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z Monet poprzez poznanie historii naszej wsi i jej mieszkańców. Efektem naszej pracy było wydanie książki pt „Historia jednego podwórka”.

„ALEJA GWIAZD” to projekt realizowany w ramach konkursu„Działaj Lokalnie VI” Gołdapskiego Funduszu Lokalnego mający na celu
zwrócenie uwagi na ludzi żyjących wokół nas i nasze otoczenie.
Dotacja którą dostaliśmy umożliwiła nam wyjazd za Panem Józefem Sinderewiczem do Kazimierza n/Wisłą na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, gdzie Pan Józef występował i wyśpiewał III nagrodę w kategorii „Solista”. Była to dla nas niebywała okazja do zobaczenia jednego z nas na ogólnopolskiej scenie.

Wyjazd fanklubu p. Józefa Sinderewicza do Kazimierza n/Wisłą na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych możliwy dzięki realizacji projektu „Aleja Gwiazd” z GFL.
Przy realizacji tego projektu spełniło się oczekiwanie jednego z mieszkańców, kt óry powiedział: „skoro mamy już to stowarzyszenie, to może byśmy odkopali chodnik”. Dzięki współpracy Mieszkańców, Urzędu Gminy w Kowlach Oleckich oraz Powiatowego Zarządu Dróg sprzątnęliśmy drogę przez wieś, „odkopaliśmy” chodnik oraz zrobiliśmy swoją„ Aleję Gwiazd” sadząc jarzębiny wzdłuż wsi.
Dotychczasowe działania miały na celu nawiązanie współpracy międzypokoleniowej mieszkańców we wspólnym świętowaniu,
utrwalaniu historii oraz tworzeniu nowych tradycji.

Cykliczną imprezą stało się Święto wsi Monety, w którym udział biorą mieszkańcy oraz wszyscy przyjaciele i miłośnicy Monet.
 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej