Strona Główna > Archiwum 2012 > Aktywnie wchodzimy na ścieżkę zawodową

 
 

Aktywnie wchodzimy na ścieżkę zawodową

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo! Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej z dniem 1 lutego 2011 r. rozpoczęła realizację projektu „Aktywnie wchodzimy na ścieżkę zawodową” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz rolników i domowników rolników, zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Wieliczki w miejscowościach Kleszczewo, Nory lub Gąsiorówko, zainteresowanych nabyciem umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: - warsztaty psychologiczne, które przyczynią się do podniesienia poziomu motywacji w poszukiwaniu zatrudnienia; - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, podczas których uczestnicy nauczą się technik autoprezentacji, tworzenia profesjonalnych i listów motywacyjnych, uzyskają informację zawodową oraz informację w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; - szkolenie z zakresu ICT, którego zasadniczym celem jest nauczenie uczestników projektu wykorzystywania nowych technik informacyjnych w poszukiwaniu pracy. Szkolenie zakończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat powszechnie honorowany.. Pragniemy poinformować, iż obecnie ma miejsce proces rekrutacji uczestników do projektu.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w w/w formach wsparcia prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu, które mieści się w Olecku przy Placu Wolności 1 pokój nr 10, do 25 lutego 2011r. Formularz jest dostępny na niniejszej stronie internetowej, w Biurze Projektu oraz zostanie rozdany na zebraniu wiejskim, które odbędzie się 15.02.2011 r. w sali Świetlicy Wiejskiej w Kleszczewie. Na podstawie zgłoszeń wyłonimy 12 osób, które zostaną objęte wszystkimi formami wsparcia oferowanymi w ramach projektu. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu w Olecku ul. Plac Wolności 1, pokój nr 10, tel./fax. 87 520 21 59.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie spełni oczekiwania uczestników.

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt „Aktywnie wchodzimy na ścieżkę zawodową”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej