Strona Główna > Archiwum 2012 > Aktywność szansą na sukces

 
 

Aktywność szansą na sukces

Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej z dniem 1 lutego 2011 r. rozpoczęła realizację projektu „Aktywność szansą na sukces” współfinansowanego przez ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest
na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Kowale Oleckie w miejscowości Stożne, zainteresowanych nabyciem umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
- warsztaty psychologiczne, które przyczynią się do podniesienia mobilności zawodowej uczestników projektu;
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, podczas których uczestnicy nauczą się technik autoprezentacji, tworzenia profesjonalnych i listów motywacyjnych;
- szkolenie z zakresu obsługi komputera, którego zasadniczym celem jest nauczenie uczestników projektu wykorzystywania nowych technik informacyjnych
w poszukiwaniu pracy;
- aktywne warsztaty w „klubie pracy”, będą one polegały na praktycznym wyszukiwaniu ofert pracy, sporządzaniu wniosków aplikacyjnych, ćwiczeniu rozmów kwalifikacyjnych i projekcji filmów instruktażowych.
Pragniemy poinformować, iż obecnie ma miejsce proces rekrutacji uczestników
do projektu. Osoby zainteresowane udziałem w nim prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu,  które mieści się w Olecku przy Placu Wolności 1 pokój nr 10, do 25 lutego 2011r.  Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl, w Biurze Projektu, oraz zostanie rozdany na zebraniu wiejskim, które odbędzie się 18.02.2011 r. w sali Świetlicy Wiejskiej w Stożnem.
Na podstawie zgłoszeń wyłonimy 12 osób, które zostaną objęte wszystkimi formami wsparcia oferowanymi w ramach projektu.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl oraz w Biurze Projektu w Olecku ul. Plac Wolności 1, pokój nr 10, tel./fax. 87 520 21 59.
Mamy nadzieję, że udział w projekcie spełni oczekiwania uczestników.

  Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt „Aktywność szansą na sukces”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Submenu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej