Strona Główna > Archiwum 2012 > Aktywność szansą na sukces > -Warsztaty psychologiczne w Stożnem

 
 

-Warsztaty psychologiczne w Stożnem

   W miesiącu marcu, w ramach projektu „Aktywność szansą na sukces” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, w Świetlicy Wiejskiej w Stożnem, odbyły się warsztaty psychologiczne, które poprowadziła Pani Ewa Urbanowicz - psycholog. Prowadzone były w formie spotkań grupowych i indywidualnych. Warsztaty grupowe miały na celu podniesienie poziomu motywacji, oraz techniki pozytywnego myślenia, natomiast celem warsztatów indywidualnych było zbadanie osobowości z uwzględnieniem barier psychologicznych.
W warsztatach brała udział 12-to osobowa grupa osób bezrobotnych zamieszkałych wieś Stożne. Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość korzystania z barków kawowych.

Projekt „ Aktywność szansą na sukces”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej