Strona Główna > Archiwum 2012 > Informacja nt rozstrzygnięcia postępowań

 
 

Informacja nt rozstrzygnięcia postępowań

Projekt Dobra współpraca

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej publikuje listy rankingowe przeprowadzonych postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności o wartości powyżej 14 000,00 euro netto:
1. na wybór eksperta ds. standaryzacji organizacji pozarządowych w zespole ds. opracowania poradnika standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego i przeprowadzenia seminarium upowszechniającego.
2. na wybór 4 członków zespołu ds. opracowania poradnika standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu oleckiego i moderatorów na seminarium upowszechniające.

Andrzej Wojczulewicz
Prezes FRZO

W załączeniu:
Lista rankingowa dt. czlonków zespołu

Lista rankingowa dt. ekspertówProjekt Dobra współpraca

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej