Strona Główna > Archiwum 2012 > Konkurs na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim

 
 

Konkurs na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim

Konkurs na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich organizuje konkurs na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim.
Realizując projekt „Kobiety przyszłości” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego staramy się zwrócić uwagę na rolę kobiet w rozwoju aktywności lokalnej, szczególnie na obszarach wiejskich.
Tradycja i kultura przypisywały kobietom rolę żony, mamy, gospodyni, czyli „strażniczki domowego ogniska”. Z wielkim zaangażowaniem i satysfakcją kobiety tę rolę pełniły i nadal pełnią. Zmieniająca się rzeczywistość, warunki życia, a przede wszystkim świadomość samych kobiet spowodowały, że podejmują one nowe wyzwania. Jednym z nich jest praca na rzecz lokalnych społeczności w roli sołtysa.
W powiecie oleckim 30% sołtysów to kobiety. Są one bardzo zaangażowane w rozwiązywanie trudnych codziennych problemów. Trud ten jest zauważalny i chcemy go docenić.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego powiatu – rozejrzyjcie się wokół siebie – spójrzcie na swoje sąsiadki – sołtyski i na to, co na co dzień robią. Ich praca i zaangażowanie to nie obowiązek, lecz dobra wola i olbrzymie serce. Nasz konkurs ma zwrócić uwagę na takie kobiety. Nie chodzi o duże przedsięwzięcia lecz na fakt, że umieją one życzliwie wysłuchać sąsiada, poradzić w kłopotach, zainteresować burmistrza, wójta, że droga do naszej wsi wymaga remontu, powalczyć o świetlicę, zorganizować dożynki, itp.
Na pewno są one wśród nas!!! Zgłoście je do uczestnictwa w konkursie. Jesteśmy pewni, że sprawicie im przyjemność. My zaś w Państwa imieniu podziękujemy.
Regulamin konkursu i wniosek zgłoszeniowy jest dostępny na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich i samorządów gminnych (Olecko: um@um.olecko.pl, Kowale Oleckie: gmina@kowale.fr.pl, Świętajno: ug.swietajno.pl , Wieliczki: sekretariat@wieliczki.pl).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy:
• Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej – Joanna Lutyńska, tel. 87 520 21 59,
• Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich – Zbigniew Sieńko, tel. 87 523 89 47
 
Informacja o konkursie   
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu

Konkurs na najlepszą sołtyskę w powiecie oleckim

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej