Strona Główna > Archiwum 2012 > Projekt Nowy zawód szansą na lepsze jutro

 
 

Projekt Nowy zawód szansą na lepsze jutro

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie na realizację projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”. Projekt  współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców J. Miliszewski oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza.

Projekt skierowany jest do rolników i domowników rolników zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego.

W ramach projektu proponujemy dwa bloki bezpłatnych szkoleń, które dają realne szanse na znalezienie zatrudnienia:
Blok 1: „Operator wózka widłowego” oraz „Kierowca samochodu ciężarowego” – 20 osób
Blok 2: „Masaż z elementami rehabilitacji i kosmetologii” oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej, starszej, przewlekle chorej” – 10 osób

Po ukończeniu wybranego bloku szkoleń, każdy uczestnik projektu objęty zostanie usługą doradczą. Doradca zawodowy pomoże ustalić indywidualną ścieżkę poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem z  wykorzystaniem kwalifikacji zdobytych w trakcie szkoleń.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Fundacji ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko lub pod numerami telefonu 87 520 11 48 lub 666 908 340.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej