Strona Główna > Archiwum 2012 > Szkoła Wiejskiego Animatora

 
 

Szkoła Wiejskiego Animatora

Szanowni Państwo!
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu „Szkoła Wiejskiego Animatora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z dniem 1 marca 2011 r. rozpoczęła jego realizację.
Projekt skierowany jest do rolników i domowników rolników, osób bezrobotnych oraz osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Wieliczki z miejscowości: Cimochy, Wojnasy, Markowskie, Kleszczewo, Krupin.
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl bezpłatnych szkoleń, dzięki którym uczestnicy nabędą umiejętności i kwalifikacje w zakresie animowania dzieci i młodzieży oraz podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich.

Przeprowadzone zostaną szkolenia o następującej tematyce:
1. Zabawy plastyczne, muzyczne i ruchowe w edukacji małego dziecka;
2. Uczyć lepiej, czyli jak wzmacniać aktywność uczniów;
3. Tańczymy, śpiewamy i bawimy się razem – zabawa z fabułą edukacji;
4. Skrzynia pełna różności – metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży;
5. Przeżyj mój motylku – wykorzystanie metod pedagogiki zabawy w działaniach ekologicznych.
Każdy uczestnik projektu weźmie udział we wszystkich z wymienionych wyżej modułów.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zamieszkałe na terenie gminy Wieliczki w wyżej wymienionych miejscowościach, proszone są o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Biura Projektu w terminie
do 21 marca 2011 r. Formularz jest dostępny w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku, ul. Plac Wolności 2 oraz na niniejszej stronie internetowej.
Więcej informacji o projekcie „Szkoła Wiejskiego Animatora” można uzyskać pod numerem tel./fax. 87 520 21 59.
Mamy nadzieję, że udział w projekcie spełni oczekiwania uczestników.

  Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt „ Aktywność szansą na sukces”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej