Strona Główna > Archiwum 2012 > Szkolenie - Jak opracować dobrą strategię rozwoju gminy?

 
 

Szkolenie - Jak opracować dobrą strategię rozwoju gminy?

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zaprasza pracowników samorządowych i radnych na szkolenie na temat „Jak opracować dobrą strategię rozwoju gminy?”


Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do udziału w opracowaniach dokumentów strategicznych, podniesienie umiejętności w realizacji strategii oraz przygotowanie kadr zdolnych do skutecznego przygotowania i przeprowadzenia wraz z ekspertami procesu opracowania strategii rozwoju gminy.
Zajęcia poprowadzi Adam Puza - ekspert do spraw rozwoju, zarządzania strategicznego (30 strategii rozwoju gmin i powiatów) i zarządzania jakością w administracji publicznej w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych (1996-2004); prekursor wdrażania ISO w samorządach terytorialnych – 7 wdrożeń; współautor koncepcji rozwoju regionu EGO (EŁK – -Gołdap – Olecko), przewodniczący Stowarzyszenia Samorządów EGO; nauczyciel akademicki – -wykłada w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filii w Ełku.

W czasie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
- planowanie strategiczne na szczeblu gminnym (metody budowania strategii, uspołecznienie opracowania strategii, opracowanie strategii jako proces decyzyjny, rola zespołu opracowującego strategię),
- diagnoza strategiczna (metoda diagnozy, zakres diagnozy, wskaźniki w diagnozie, źródła danych)
- analiza SWOT,
- finansowanie strategii (finanse a strategia, jakie działania mogą liczyć na finansowanie w nowej perspektywie funduszy europejskich na lata 2014-2020?),
- plan operacyjny strategii,
- wdrażanie strategii,
- monitorowanie i ewaluacja strategii.

Zajęcia prowadzone będą metodą co-operative learning - kooperatywne uczenie się.
Do wiodących metod pracy z uczestnikami należeć będą metody aktywizujące, przede wszystkim:
• ćwiczenia praktyczne – grupowe rozstrzyganie problemów, wykonywanie zadań;
• dyskusja (uczestnicy będą się wymieniać wiedzą, pomysłami i uwagami na dany temat między sobą oraz z trenerem);
• burza mózgów (wypracowywanie pomysłów oraz rozwiązań problemów);
• studium przypadku: opracowanie w trakcie szkolenia zarysu strategii (poszczególnych elementów strategii).

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie i certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej faksem pod numer 87 520 21 59 lub e-mailem na adres: fundacja.olecko@tlen.pl do dnia 26 kwietnia br. i wysłanie oryginału na adres:

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
Plac Wolności 2
19-400 Olecko

Czas trwania szkolenia: 7 - 8.05.2012 r. (2 dni)
Miejsce szkolenia: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Plac Wolności 2, 19-400 Olecko
Koszt szkolenia:
• koszt 1 osoby wynosi 350 zł brutto (w cenie zapewnione są materiały szkoleniowe, barki kawowe i obiad)

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w wykazie szkolenia.
W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej,  szczegółowych informacji udzielają:

Marta Derencz
Joanna Lutyńska
(tel. 87 520 21 59 lub 698 986 157)

Serdecznie zapraszamy!

  Karta zgłoszenia Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej         Program szkolenia  Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej