Strona Główna > Archiwum 2012 > Zapraszamy na Myśliwskie Smaki Pisz 2012

 
 

Zapraszamy na Myśliwskie Smaki Pisz 2012

Zapraszamy na Myśliwskie Smaki Pisz 2012 – najlepszą imprezę myśliwską na Mazurach !!!

Zapraszamy na Myśliwskie Smaki Pisz 2012Już po raz czwarty 18 sierpnia rogi myśliwskie zaproszą turystów, mieszkańców i sympatyków lasu na spotkanie z kulturą i tradycją łowiecką. W tym roku imprezę organizujemy w ramach projektu „Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna”  jako element promujący przyrodnicze zasoby naszego regionu.

Od godziny 10.00 będzie można odwiedzać stoiska stowarzyszeń regionalnych, producentów regionalnych specjałów  i produktów oraz przedsiębiorców  związanych z branżą myśliwską oferujących akcesoria dla miłośników polowań. Oprócz znanych już z poprzednich imprez występów sygnalistów, wabiarzy, prezentacji psów myśliwskich, konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży, wystawy myśliwskiej , konkursu nalewek i strzelania z wiatrówki, tegoroczna edycja Myśliwskich Smaków zostanie wzbogacona o:
 
- Gotowanie na żywo z degustacją dla publiczności „Kocioł puszczańskiej zupy gulaszowej”
- Rajdy rowerowe malowniczymi szlakami przyrodniczymi Ziemi Piskiej
- Bezpłatne zwiedzanie Wyłuszczarni Nasion w Rucianym - Nidzie i Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu
- Promocję Ekoturystyki połączone z konkursami przyrodniczymi - stoisko Fundacji Zielone Płuca Polski
- Prezentacja filmów przyrodniczych

Zapraszamy na Myśliwskie Smaki Pisz 2012

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w imprezie wystawców - producentów i przetwórców wyrobów z dziczyzny, salony samochodowe, które mają w ofercie samochody terenowe, stowarzyszenia z regionalnymi wyrobami, producentów regionalnych specjałów (sery, miody, wędliny, chleb), twórców ludowych, których twórczość związana jest z lasem lub myślistwem, producentów i sklepy prowadzące sprzedaż artykułów dla myśliwych. Wystawienie stoisk jest bezpłatne. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w zakładce Wystawcy.Zapraszamy na Myśliwskie Smaki Pisz 2012

Głównym organizatorem Myśliwskich Smaków jest Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe przy ścisłej współpracy z: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, która objęła imprezę Patronatem Honorowym i wsparciem Finansowym, Nadleśnictw: Pisz, które przygotowuje wystawę łowiecką i wraz z Nadleśnictwem Spychowo i Maskulińskie dba o myśliwską oprawę muzyczną, PZŁ Suwałki organizujące konkurs  strzelania z wiatrówki, prezentację psów ras myśliwskich i przegląd filmów przyrodniczych w PDK, PZŁ Olsztyn, którego członkowie zaprezentują pokaz wabienia zwierzyny i znakomity koncert sygnalistów myśliwskich, Burmistrz Miasta Pisz, który wspomaga organizację imprezy swoimi służbami i udostępnia nam miejsce na zorganizowanie imprezy oraz Starosta Powiatowy w Piszu organizujący Turniej Strzelania z Broni Myśliwskiej oraz koła łowieckie, które zapewniły wsad do kotła Puszczańskiej Zupy Gulaszowej.

Zapraszamy na Myśliwskie Smaki Pisz 2012

Wszystkim organizatorom serdecznie dziękujemy !

Serdecznie zapraszamy turystów, mieszkańców, wystawców wszystkich, którzy lubią myśliwskie klimaty.
 
Prezes Lokalnej Organizacji Mazury Południowe
Magdalena Roehrig
 
Projekt „Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości
i innowacyjności.

Submenu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej