Strona Główna > Archiwum 2012 > Zaproszenie do składania ofert 5

 
 

Zaproszenie do składania ofert 5

Olecko, dnia 19.10.2012 r.

Zaproszenie do składania ofert
dotyczące dostaw paliw gazowych (gaz LPG – 50 litrów) i płynnych (olej napędowy ON – 5.025 litrów) oraz materiałów eksploatacyjnych (płyn do spryskiwaczy zimowy 5 litrów, olej silnikowy o parametrach 10W40 1 litr, płyn chłodniczy 1 litr, płyn hamulcowy DOT-4 0,5 litra) na potrzeby szkoleń: „Operator wózka widłowego” i „Kierowca samochodu ciężarowego” realizowanych w ramach projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”, na stacji paliw pozostającej w dyspozycji Wykonawcy o wartości poniżej 14 000 euro netto

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców J. Miliszewski oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza, oraz w związku z tym, iż w ramach procedury rozpoznania rynku nie udało się porównać cen u trzech potencjalnych dostawców, zapraszamy do składania ofert w ramach poniższego zapytania ofertowego na wykonanie dostaw paliw gazowych, paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji szkoleń: „Operator wózka widłowego” i „Kierowca samochodu ciężarowego”.
Wartość zamówienia ustalona zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w art. 5 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. – Prawo zamówień publicznych.

Więcej informacji w pliku
Zaproszenie do składania ofert
Formularz cenowy oferty wraz z załącznikami

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej