Strona Główna > Archiwum 2012 > Zawiadomienie o wynikach postępowania

 
 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Olecko, dn. 08.11.2012 r.

Nr sprawy: OCSK -3-2012

Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski zawiadamia o wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego dostaw paliw gazowych (gaz LPG 50 litrów), paliw płynnych (olej napędowy ON 5.025 litrów) i materiałów eksploatacyjnych (płyn do spryskiwaczy zimowy 5 litrów – 5 szt., olej silnikowy o parametrach 10W40 1 litr – 20 szt., płyn chłodniczy 1 litr – 15 szt., płyn hamulcowy DOT-4 0,5 litra – 5 szt.) na potrzeby szkoleń: „Operator wózka widłowego” i „Kierowca samochodu ciężarowego” realizowanych w ramach projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”

W terminie do dnia 07.11.2012 r. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta.

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba uzyskanych punktów
1 Kozłowski Adam, Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych,
19-400 Olecko, ul. Aleje Lipowe 1A
100 pkt

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1 firmy: Kozłowski Adam, Auto-Myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych, 19-400 Olecko, ul. Aleje Lipowe 1A

Uzasadnienie wyboru: Oferta w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert, otrzymała najwyższą ilość punktów, tym samym została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

W związku z powyższym w najbliższych dniach nawiążemy kontakt telefoniczny z wybranym Wykonawcą w celu omówienia szczegółów dotyczących podpisania umowy i realizacji zamówienia.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej