Strona Główna > Archiwum 2013 > Poradnik Standardów Branżowych dla Organizacji Pozarządowych

 
 

Poradnik Standardów Branżowych dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Dobra współpraca

„Standardy branżowe - poradnik dla ngo” to opracowanie do praktycznego wykorzystania przez działaczy organizacji pozarządowych. Zawiera podstawowe informacje dotyczące standaryzacji usług społecznych w wybranych obszarach działania. W myśl projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” poradnik obejmuje usługi społeczne z zakresu rozwoju lokalnego, edukacji, sportu i turystyki oraz pomocy społecznej.
Rozdział I dotyczy standaryzacji usług. Czytelnik znajdzie tam definicje stosowanych w poradniku pojęć oraz podstawowe informacje z zakresu usług społecznych np.: czym są usługi społeczne, jaka jest rola organizacji pozarządowych w ich realizacji, czym jest jakość usługi, a czym jej standard itp.
Rozdział II stanowi charakterystykę powiatu oleckiego jako miejsca działania organizacji pozarządowych i ich udziału w realizacji usług społecznych.
Rozdział III jest specyfikacją kryteriów (wskaźników) oceny jakości i standardów obowiązujących w poszczególnych obszarach usług społecznych. Kryteria oceny przyjęte do określenia standardów usług społecznych zostały przedstawione w układzie tabelarycznym.
Standaryzacja zadań publicznych jest nie tylko potwierdzeniem realizacji zasad konstytucyjnych dotyczących m. in. gwarancji wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych, ale też pożądaną z punktu widzenia każdego obywatela i podatnika, rękojmią poprawy jakości usług oraz możliwie najbardziej skutecznego wykorzystania środków publicznych.
Opracowanie powstało w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza i Gminą Olecko.

Z poważaniem
Andrzej Wojczulewicz
Prezes FRZO

Poradnik Standardów Branżowych dla Organizacji Pozarządowych

Poradnik do pobrania


Opracowanie powstało w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza i Gminą Olecko.

Projekt Dobra współpraca

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej