Strona Główna > Archiwum 2013 > Projekt - Aktywni na rynku pracy

 
 

Projekt - Aktywni na rynku pracy

Aktywni na rynku pracy

Szanowni Państwo!
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej z dniem 1 kwietnia 2012 r. rozpoczęła realizację projektu „Aktywni na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie gminy Olecko  w miejscowościach: Lenarty, Judziki, Babki Oleckie, zainteresowanych nabyciem umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
- kurs prawa jazdy kat. B;
- warsztaty psychologiczne;
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji;
- szkolenie z zakresu ICT (szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu).

Powyższe formy wsparcia mają na celu: zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu, podniesienie u nich motywacji do podjęcia zatrudnienia, podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności z zakresu technik informacyjnych w poszukiwaniu pracy.

Pragniemy poinformować, iż obecnie ma miejsce proces rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do siedziby Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej,  która mieści się w Olecku przy Placu Wolności 2 pokój nr 14, do 23 kwietnia 2012r. lub do Biura Projektu, które mieści się w siedzibie OSP w Lenartach. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl oraz w Biurze Projektu i w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej.
Na podstawie zgłoszeń wyłonimy 10 osób, które zostaną objęte wszystkimi formami wsparcia oferowanymi w ramach projektu.

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku ul. Plac Wolności 2, pokój nr 14, tel. 505 815 449, tel./fax. 87 520 21 59 i w Biurze Projektu.

Formularz zgłoszeniowy w pliku *.doc

Aktywni na rynku pracy

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej