Strona Główna > Archiwum 2013 > Projekt - Dobra wspolpraca w powiecie oleckim to standard

 
 

Projekt - Dobra wspolpraca w powiecie oleckim to standard

Projekt Dobra współpraca

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej
i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza i Gminą Olecko rozpoczęła realizację projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jest to kolejny krok we wzmacnianiu pozycji trzeciego sektora w powiecie oleckim, podniesieniu jakości działania organizacji pozarządowych w zakresie realizacji polityk publicznych oraz poziomu kompetencji osób zarządzających nimi.
Ideą projektu jest wypracowanie i wdrożenie standardów normatywnych oraz branżowych
w 10 organizacjach pozarządowych z terenu powiatu oleckiego.
Wdrożenie standardów poprzedzi opracowanie przez doświadczonych teoretyków
i praktyków zajmujących się III sektorem, jak również pracowników sektora publicznego, odpowiednich podręczników, procedur działania, sposobów postępowania.
Organizacje otrzymają podczas trwania całego procesu wsparcie doradców w Punkcie Konsultacyjnym, a bezpośrednio we wdrażaniu standardów pomoc ekspertów – superwizorów, których zdaniem będzie przeprowadzenie organizacji przez cała procedurę.
Organizacje, które będą wdrażać odpowiednie standardy otrzymają jako wsparcie techniczne komputer przenośny i urządzenie wielofunkcyjne.
Równocześnie nastąpi przeszkolenie 20 osób zarządzających z NGO z zakresu executive education – profesjonalnego zarządzania organizacją.
Jako dodatkowy element projektu, mając na uwadze dobre przykłady i wymianę doświadczeń zaplanowaliśmy: wycieczki do Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie oraz Marly we Francji.
Na zgłoszenia udziału czekamy w biurze projektu w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku, Plac Wolności 22, pok. nr 25 lub siedzibie FRZO przy Placu Wolności 2, pod numerami telefonów: 666908320, 875202159, email: fundacja.olecko@tlen.pl.
Osoba do kontaktu: Paweł Modrakowski – koordynator projektu

Formularz zgłoszeniowy Doc

Z poważaniem,
Andrzej Wojczulewicz
Prezes FRZO

Projekt Dobra współpraca

Submenu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej