Strona Główna > Archiwum 2013 > Projekt - Nowy zawod szansą na lepsze jutro

 
 

Projekt - Nowy zawod szansą na lepsze jutro

Dobiegł końca projekt „Nowy zawód szansą na lepsze jutro”

Olecko, dn. 03.06.2013 r.

Szanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy, iż dnia 31 maja 2013 r. dobiegł końca projekt „Nowy zawód szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie to realizowane było od 1 marca 2012 r. przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie z Oleckim Centrum Szkolenia Kierowców Jerzy Miliszewski oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W projekcie wzięło udział 30 osób (10 kobiet i 20 mężczyzn) z terenu powiatu oleckiego, związanych z pracą w rolnictwie. Celem projektu było nabycie przez uczestników kwalifikacji i umiejętności zawodowych z dwóch pokrewnych specjalności, umożliwiających podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem. Cel ten realizowany był poprzez przeprowadzenie dwóch bloków bezpłatnych szkoleń:
Blok 1: „Operator wózka widłowego” oraz „Kierowca samochodu ciężarowego” – 20 osób;
Blok 2: „Masaż z elementami rehabilitacji i kosmetologii” oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej, starszej, przewlekle chorej” – 10 osób.
Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem ze strony doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy. Dla każdego uczestnika projektu ustalona została indywidualna ścieżka poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem z wykorzystaniem zdobytych kwalifikacji.
Serdecznie dziękujemy uczestniczkom i uczestnikom projektu „Nowy zawód szansą na lepsze jutro” oraz życzymy powodzenia w poszukiwaniu nowej, satysfakcjonującej pracy. Podziękowania składamy także na ręce wszystkich osób, które pracowały przy realizacji projektu.

Submenu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej