Strona Główna > Archiwum 2013 > Wizyta studyjna w Marly

 
 

Wizyta studyjna w Marly

W dniach 20.06.-23.06.2013 r. byliśmy z wizytą studyjną we Francji w mieście Marly, regionie Nord-Pas-de-Calais w departamencie Nord. Wizyta przeprowadzona została w ramach projektu „Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Fundację Rozwoju Ziemi Oleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza oraz Gminą Olecko.
Celem wizyty było zapoznanie się z systemem funkcjonowania organizacji pozarządowych we Francji, relacji z samorządem, poznaniem dobrych przykładów działań oraz norm, którymi kierują się NGO-sy w swojej codziennej pracy.
Do Francji udała się grupa 20 reprezentantów organizacji pozarządowych i 9 przedstawicieli samorządu z terenu powiatu oleckiego.
Marly jest miastem partnerskim Olecka, liczącym ok. 12 tys. mieszkańców, położonym w północnej Francji regionie Nord-Pas-de-Calais. Ciekawostką jest fakt, że przy takiej liczbie mieszkańców funkcjonuje tam ok. 80 organizacji pozarządowych. Są to organizacje działające od kilkudziesięciu, a nawet setek lat (jedna z nich działa od roku 1600). Organizacje są wyspecjalizowane, zajmują się ściśle określonymi obszarami pomocy np.: dzieciom z ubogich rodzin, noworodkom z problemami żywieniowymi, seniorom, organizacją turniejów tenisa zmiennego, koszykówki, fundowaniem stypendiów dzieciom zmarłych członków organizacji lekarskiej itp.
Sama wizyta przebiegła w dobrej atmosferze. W dniu 20 czerwca wylecieliśmy do Charleroi z lotniska Chopina w Warszawie. Wieczorem przejechaliśmy do Valenciennes, gdzie zakwaterowaliśmy się w hotelu IBIS. Z Valenciennes do Marly jest ok. 10 km , zresztą oba miasta płynnie przechodzą jedno w drugie, podobnie jak w Trójmieście bądź na Śląsku.
Następnego dnia z rana udaliśmy się na zwiedzanie muzeum w Valenciennes (Musee Des Beaux-Arts De Valenciennes), gdzie prezentowana była wystawa z zakresu wykopalisk archeologicznych z terenu miasta. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o Valenciennes, m.in.: o akweduktach rzymskich, budownictwie Rzymian, o fortyfikacjach z I wojny światowej. Przy muzeum zostaliśmy przywitani i otoczeni opieką przez przedstawicieli merostwa Marly m.in.: przez Polkę Panią dr Hannę Sanneli – Wice Mera.
W południe mieliśmy oficjalne spotkanie z Merem Marly Panem Fabienem Thiémé oraz radnymi. Na uroczystości we wspaniałej atmosferze, zostaliśmy oficjalnie powitani, poznaliśmy radnych oraz wymieniliśmy się upominkami. Pan Mer w swoim wystąpieniu przypominał historię partnerstwa pomiędzy miastami Olecko i Marly datującą się na lata 70 ubiegłego wieku, przedstawił radnych, opowiedział o wpływie na rozwój miasta Polonii, która przybywała na te tereny do pracy w kopalniach węgla kamiennego.
Po południu spotkaliśmy się na ściśle roboczym spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Marly. Przy dwóch stołach zasiedliśmy do wspólnych rozmów o kondycji III sektora w Marly i Olecku, przedstawiliśmy funkcjonowanie organizacji w Polsce, rozmawialiśmy o problemach organizacji pozarządowych w Polsce. Nasi francuscy gospodarze opowiedzieli o systemie funkcjonowania ich organizacji, finansowaniu, standardach działania. Zwróciliśmy szczególną uwagę na ścisłą specjalizację poszczególnych organizacji francuskich oraz na tradycje i doświadczenie. Bardzo nam się podobał stosunek samorządu francuskiego do organizacji pozarządowych, które uważane są za bardzo potrzebne i pełnią ważną rolę w społecznościach lokalnych. Realizują liczne zadania zlecane przez samorząd w obszarze współpracy z młodzieżą, opieki społecznej itp. Są też wspierane ze środków publicznych, m. in. Merostwo przygotowało, wyposażyło i utrzymuje tzw. Dom Związków, który służy jako miejsce spotkań organizacji, posiada salę konferencyjną wraz z zapleczem wykorzystywaną na uroczystości NGO-sów. Tego rodzaju wsparcie wśród przedstawicieli naszych organizacji pozarządowych budziło trochę zazdrości. Jednocześnie okazało się, że mimo dużo młodszej historii funkcjonowania organizacji pozarządowych nasze wzorce postepowania są w wielu punktach zgodne z modelem francuskim. Mogliśmy, się też pochwalić doświadczeniami, które kolegom z Francji są nieznane, np.: tworzeniem uniwersytetów III wieku, organizacją wsparcia dla Polonii litewskiej. W trakcie wizyty nawiązaliśmy szereg kontaktów, które z pewnością będą dobrą podstawą przyszłej współpracy.
Wieczorem wzięliśmy udział w dorocznym Święcie Muzyki, które odbywa się w całej Francji.
W kolejnym dniu z rana zwiedziliśmy kompleks sztucznego lodowiska i kręgielni sfinansowanego ze środków 10 samorządów.
Następnie zwiedziliśmy szyb nieczynnej kopalni węgla kamiennego w Lewarde, gdzie pracowało wielu Polaków, którzy przybyli tu w poszukiwaniu lepszej przyszłości.
Wieczorem wzięliśmy udział w dorocznym świecie dni Marly.
Wizyta przyniosła przede wszystkim cenne doświadczenia w kontaktach z organizacjami pozarządowymi z Marly, zapoznaliśmy się z systemem funkcjonowania organizacji i wydaje się, że wiele wzorców i norm można zaszczepić na naszym terenie mając na uwadze nieporównywalne do naszych tradycje NGO-sów francuskich.
Dziękujemy francuskim partnerom za zorganizowanie wizyty, a uczestnikom wyjazdu studyjnego za zaangażowanie i godną reprezentację realizatorów projektu.

Paweł Modrakowski
Koordynator projektu

Celina Górska
Superwizor w projekcie

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej