Strona Główna > Archiwum 2013 > Województwo konsultuje

 
 

Województwo konsultuje

Województwo konsultuje

30.10.2013 Konsultacje społeczne są niezaprzeczalnie ważnym narzędziem w społeczeństwie demokratycznym. Stanowią formę dialogu pomiędzy administracją publiczną a obywatelami i ich organizacjami. Celem konsultacji jest wspólne uzgadnianie planów, polityk, wypracowywanie pewnych rozwiązań oraz podejmowanie wspólnych, racjonalnych decyzji.

Mając to na uwadze Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Chorągwią Warmińsko-Mazurską ZHP oraz Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY, rozpoczął realizację dwóch projektów: „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w Województwie Warmińsko-Mazurskim” oraz „Potencjał młodych”. Założeniem projektów jest podniesienie jakości i efektywności konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w tym również spraw ważnych dla młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Województwo konsultuje”, które inauguruje realizację wyżej opisanych projektów. Celem spotkania jest analiza aktywności obywatelskiej, dyskusja nt. rzeczywistej roli konsultacji społecznych, oczekiwań, prezentacja wyników badań prowadzonych w tym obszarze.

Seminarium odbędzie się 4 listopada 2013 roku. o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Emilii Plater 1).

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 30 października 2013 roku, na adres e-mail Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: op@warmia.mazury.pl W razie pytań związanych ze spotkaniem, proszę kontaktować się z Eweliną Warnel (tel. 89 523-60-92, e-mail: e.warnel@federacjafosa.pl).

O przyjęcie zaproszenia do udziału w spotkaniu prosimy szczególnie samorządowców, pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jednostek Samorządu Województwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Załączniki:

Program      Zaproszenie        Formularz zgłoszenia   

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej