Strona Główna > Archiwum 2014 > Bezpłatne szkolenia komputerowe wraz z egzaminami ECDL

 
 

Bezpłatne szkolenia komputerowe wraz z egzaminami ECDL

ECDL

Projekt oferuje całkowicie bezpłatne szkolenia komputerowe wraz z egzaminami ECDL Core lub Start.

Zobacz plakat projektu 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 50-64 lata, które nie potrafią obsługiwać komputera i mają miejsce zamieszkania w województwie warmińsko- mazurskim

Pierwszeństwo udziału mają osoby długotrwale bezrobotne, mieszkańcy terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne, a także osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających umiejętności komputerowych.

Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy:
•    materiały dydaktyczne
•    refundację kosztów dojazdu- dla osób bezrobotnych
•    catering

Certyfikaty ECDL:
Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu - można bez niego przeżyć, ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

 Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
•    wzrost pozycji na rynku pracy,
•    większa pewność utrzymania zatrudnienia,
•    wzrost mobilności,
•    wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:
•    wzrost wydajności i jakości pracy,
•    redukcja kosztów,
•    wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
•    wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.

Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.
 
Korzyści dla społeczeństwa:
•    podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
•    otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
•    korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej