Strona Główna > Archiwum 2014 > Idea i zasady tworzenia gospodarstw edukacyjnych

 
 

Idea i zasady tworzenia gospodarstw edukacyjnych

Idea i zasady tworzenia gospodarstw edukacyjnychWarmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium pn. „Idea i zasady tworzenia gospodarstw edukacyjnych”.

WMODR w Olsztynie w kooperacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie od trzech lat realizuje projekty związane z funkcjonowaniem „Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”.

Sieć ta zrzesza gospodarstwa rolne, w tym w szczególności gospodarstwa agroturystyczne oraz inne obiekty turystyki wiejskiej, realizujące cele edukacyjne, w formie zajęć dla grup dzieci i młodzieży szkolnej, a w szczególności zajęć związanych z edukacją w zakresie:
•produkcji roślinnej i zwierzęcej,
•przetwórstwa płodów rolnych,
•świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
•dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów oraz rękodzieła i twórczości ludowej.

Seminarium odbędzie się 4 kwietnia o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, pl. Wolności 2 w Olecku. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca.

Program konferencji dostępny jest na stronie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl lub pod nr telefonu 89/ 526 44 39 (wewn. 49).

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej