Strona Główna > Archiwum 2016 > Świadomy konsument

 
 

Świadomy konsument

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej od 15 kwietnia 2016 r. realizuje projekt „Świadomy konsument”, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cele projektu są następujące:
•    wzrost dostępności usług z zakresu pomocy prawnej oraz wiedzy o prawach konsumenta, poprzez    stworzenie i propagowanie listy organizacji świadczących bezpłatną pomoc prawną m.in. z zakresu ochrony praw konsumenta na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
•    wzrost wiedzy o prawach konsumenta oraz możliwości skorzystania ze wsparcia instytucjonalnego, poprzez przygotowanie i dystrybucję broszurek informacyjnych nt. praw konsumenta na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
•    wzrost wiedzy o prawach konsumenta i ich znaczeniu dla budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez przygotowanie konspektu lekcji o prawach konsumenta wraz z prezentacją multimedialną - udostępniony szkołom ponadgimnazjalnym, mających siedzibę na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku ul. Plac Wolności 2, tel./fax. 87 520 21 59.

Konspekty lekcji obywatelskich – prawa konsumenta

Lekcje obywatelskie - prawa konsumenta - prezentacja

Świadomy_konsument - ulotka 2016

Baza instytucji świadczących pomoc prawną w zakresie praw konsumenta z terenu województwa warmińsko-mazurskiego  

 

Świadomy konsument

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej