Strona Główna > Archiwum 2016 > Aktywny senior 2

 
 

Aktywny senior 2

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej rozpoczęła realizację projektu „Aktywny senior 2” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+, zamieszkałe na terenie powiatu oleckiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. 

Celem realizacji w/w zadania jest tworzenie warunków dla integracji wewnątrzpokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • warsztaty integracyjno-motywacyjne z psychologiem,
  • cykl wykładów w dziedzinie zdrowia, prawa i ekonomii, dotyczących problemów osób starszych,
  • coaching grupowy i indywidualny,
  • kurs pierwszej pomocy,
  • zajęcia ruchowe – będą realizowane w 3 kategoriach: gimnastyka, nordic walking, zajęcia na pływalni,
  • kurs komputerowy obejmujący podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.
  • kurs j. angielskiego obejmujący podstawy j. angielskiego (m.in. nauka codziennego słownictwa przydatnego podczas wyjazdu za granicę),
  • kurs rękodzieła.

Pragniemy poinformować, iż obecnie ma miejsce proces rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do siedziby Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej,  która mieści się w Olecku przy Placu Wolności 2 pokój nr 14, do 22 lipca 2016 r. w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz jest również dostępny na stronie internetowej www.fundacja.olecko.pl oraz w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku ul. Plac Wolności 2, pokój nr 14,  tel./fax. 87 520 21 59.

Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy projektu

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej