Strona Główna > Archiwum 2016 > Olecki Obywatel > Zrealizowane zadania

 
 

Zrealizowane zadania

Konkurs MFL

Projekt „Olecki Obywatel” - opis zrealizowanych działań

W ramach realizacji projektu „Olecki Obywatel” zrealizowano następujące działania:
1. WARSZTATY INTEGRACYJNO-EDUKACYJNE
2. SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI NGO I GRUP NIEFORMALNYCH
3. MŁODZIEŻOWA AKADEMIA OBYWATELA
4. LOKALNA SZKOŁA LIDERÓW
5. WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDÓW LOKALNYCH
6. POWIATOWY PIKNIK INTEGRACYJNY

Projekt „Olecki Obywatel” dofinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Powiatu Oleckiego

Projekt „Olecki Obywatel” - opis zrealizowanych działań w plki PDF 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej