Strona Główna > Archiwum 2016 > Projekt

 
 

Projekt

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej z dniem 01.03.2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Olecki Obywatel” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Grupa docelowa

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków grup nieformalnych, uczniów gimnazjów oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2017 r. na terenie powiatu oleckiego, obejmującego swym zasięgiem gminy: Olecko, Kowale Oleckie , Świętajno i Wieliczki.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych i postaw obywatelskich u większości uczestników projektu, objętych działaniami edukacyjnymi i integracyjnymi, które zwiększą swoje zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej w powiecie oleckim.

Działania w ramach projektu

W ramach projektu przewidywane są następujące działania:

  • warsztaty integracyjno-edukacyjne w formie spotkań z władzami samorządowymi, przedstawicielami instytucji samorządowych, doświadczonymi przedstawicielami organizacji pozarządowych. Celem spotkań będzie określenie roli społeczeństwa w realizacji polityk publicznych, wpływu integracji społecznej na rozwój społeczności lokalnych oraz wyłanianiu uczestników grupy docelowej projektu;
  • szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych:

– dla grup nieformalnych i „młodych” NGO o środki głównie z funduszy lokalnych w ramach inicjatyw oddolnych,

- dla „doświadczonych NGO pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE;

  • Młodzieżowa Akademia Obywatela - spotkania z młodzieżą nt. zasad działania samorządów lokalnych i możliwości udziału młodzieży w kształtowaniu polityk publicznych. Podczas realizacji tego działania na terenie powiatu oleckiego zostanie utworzony lokalny fundusz na rzecz realizacji inicjatyw zgłaszanych i realizowanych przez młodzież gimnazjalną w zakresie edukacji obywatelskiej i integracji społecznej;
  • Lokalna Szkoła Liderów - zorganizowane zostaną warsztaty i szkolenia, podczas których zostaną wyłonieni liderzy społeczności lokalnych;
  • warsztaty dla pracowników samorządów lokalnych w zakresie przygotowania i wdrożenia zlecania zadań organizacjom pozarządowym;
  • Powiatowy Piknik Integracyjny, którego celem będzie integracja społeczna, promocja działań obywatelskich, promocja lokalnych liderów, w tym liderów młodzieżowych, wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji w dziedzinie działalności społecznej.

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku ul. Plac Wolności 2, tel./fax. 87 520 21 59.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej