Strona Główna > Archiwum 2017 > Do korzeni

 
 

Do korzeni

Do korzeni

Rozwój zespołu „Sedranianki”

Od czerwca do listopada 2017 r. zespół „Sedranianki” pod opieką Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej realizował projekt aktywizacyjny „Do korzeni” w ramach programu mikrodotacyjnego FIO – Warmia Mazury Lokalnie 2.
Ośmioosobowa grupa nieformalna ze wsi Sedranki tworząca zespół śpiewaczy uzyskała opiekę FRZO i zrealizowała za kwotę 5.380 zł projekt. Kwotę 4.700 zł stanowiła dotacja FIO, a kwotę 680 zł dotacja ze środków Powiatu Oleckiego, niefinansowy wkład – praca wolontariuszy – wyniósł 5.040 zł.
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej zapewniła bezpłatny dostęp do pomieszczeń, opiekę organizacyjno-biurową, w tym również obsługę finansową. Całość projektu poprowadziła jako wolontariuszka Fundacji p. Celina Górska. Zespół skorzystał też ze wsparcia Regionalnego Ośrodka Kultury  – Mazury Garbate, który udostępnił nieodpłatnie salę i sprzęt do przygotowania podkładów muzycznych pieśni wykonywanych przez zespół.
W okresie kilku miesięcy Panie doskonaliły swój „warsztat” na zajęciach z animatorem muzyki ludowej, opracowywały z muzykologiem wykonywane pieśni, a w rezultacie przygotowały płytę z podkładami muzycznymi. Było to możliwe dzięki wieloletniej współpracy z p. Adamem Krankowskim – akordeonistą ze Stożnego.

Do korzeni

 
Panie włożyły też olbrzymi wysiłek w zebranie tekstów pieśni, kilka napisały samodzielnie. W oparciu o nie powstał śpiewnik, który  będzie bezcennym dorobkiem, łatwym do przekazania następnym pokoleniom.
W ramach projektu zespół śpiewaczy „Sedranianki” uzupełnił też swoje stroje. Jest więc dużo lepiej przygotowany do występów publicznych.

Do korzeni

Już w trakcie realizacji projektu Panie z zespołu „Sedranianki” wystąpiły na dożynkach gminnych w Olecku, na warsztatach w świetlicy wiejskiej w Kukowie. Obecnie przygotowują się do prezentacji kolęd podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Olecku.
Przy dużej pomocy organizacyjno-technicznej Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej oraz mieszkańców wsi Sedranki Panie z zespołu zorganizowały piknik integracyjny, na który zaprosiły dwa zespoły folklorystyczne i jeden zespół młodzieżowy z Kowal Oleckich, zespół ze Świętajna i Wieliczek ok. 58 osób. Zorganizowały też blok zabaw dla dzieci. Piknik, planowany początkowo na plaży w Sedrankach, został ze względów organizacyjnych przeniesiony do świetlicy wiejskiej w Lenartach. Nie przeszkodziło to w integracji z mieszkańcami wsi Sedranki, którzy wzięli w nim udział. Wręcz przeciwnie osiągnięto dodatkowy cel integracyjny, gdyż spotkali się mieszkańcy kilku sąsiadujących wsi, tj. Sedrank, Lenart i Judzik. Byli też goście z Olecka. Łącznie w pikniku uczestniczyło ok. 150 osób.

Do korzeni

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej