Strona Główna > Archiwum 2017 > Senior świadomym konsumentem

 
 

Senior świadomym konsumentem

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej od 03 kwietnia 2017 r. realizuje projekt „Senior świadomym konsumentem”, finansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Grupa docelowa
Adresatem bezpośrednim naszego projektu będą seniorzy powiatu oleckiego jako osoby najbardziej narażone na antykonsumenckie praktyki oraz w dużej mierze potrzebujące wsparcia instytucjonalnego.
Okres realizacji projektu
Projekt realizowany będzie w okresie od 03.04.2017 r.do 31.07.2017 r.na terenie powiatu oleckiego, obejmującego swym zasięgiem gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki.
Cele projektu są następujące:
• upowszechnienie wiedzy o prawach konsumenta oraz możliwości skorzystania ze wsparcia instytucjonalnego poprzez przygotowanie i dystrybucję ulotek informacyjnych nt. praw konsumenta w formie papierowej i elektronicznej na terenie powiatu oleckiego w roku 2017.
• podniesienie wiedzy o prawach konsumenta i ich znaczeniu dla budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród uczestników projektu w terminie do końca lipca 2017 r., poprzez przeprowadzenie warsztatów o tej tematyce w: Olecku, gminie Kowale Oleckie, gminie Świętajno i gminie Wieliczki.

Warsztaty nt. praw konsumenta zostaną przeprowadzone w terminie maj-czerwiec 2017 r.

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku ul. Wojska Polskiego 13, tel./fax. 87 520 21 59.

Senior świadomym konsumentem
Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Świadomy_konsument - ulotka 2017

Senior świadomym konsumentem

 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej