Strona Główna > Archiwum 2018 > Karty Pamięci

 
 

Karty Pamięci

   100-tna rocznica odzyskania niepodległości poruszyła serca wielu Polaków. W jej obchody już od wielu miesięcy, a także jeszcze przez kilka miesięcy angażują się przedstawiciele wszystkich pokoleń. Nie mogło więc zabraknąć członków zespołu „Sedranianki”. Osiem Pań w wieku 50+ wspieranych przez p. Adama Krankowskiego – akompaniatora muzycznego „wierciło dziurę w brzuchu” Prezesowi Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, z którą współpracują od kilku lat. Powstał więc projekt „Karty pamięci na stulecie w Gminie Olecko” złożony przez FRZO, który uzyskał w ramach konkursu dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Olecko w kwocie 7.000,00 zł.

   Panie z zespołu „Sedranianki”, które w większości są już na emeryturach zaangażowały wszystkie swoje siły i środki. Zebrały i opracowały teksty pieśni z zakresu niepodległości oraz dostępne wiadomości na temat autorów tekstów i muzyki. Dotarły też do wspomnień – dotychczas niepublikowanych – osób żyjących w trudnych latach powojennych. Cały materiał został zebrany na symbolicznych 100 kartkach wydawnictwa „Karty pamięci”. Ponieważ „Sedranianki” to zespół śpiewaczy, jego członkowie przez kilka miesięcy przygotowywali się do publicznych wykonań pieśni zebranych w „śpiewniku”. Uczestniczyli w warsztatach muzycznych, spotykali się na próbach, rozmawiali z organizatorami imprez i wydarzeń zarówno ogólnopowiatowych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych jak kameralnych, np. w Szkole Podstawowej w Mazurach czy Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Olecku, uzgadniając szczegóły wystąpień. Mają w planach jeszcze kilka spotkań nie tylko w roku bieżącym, ale i w latach następnych. Rocznica jest przecież tylko raz, a niepodległość i patriotyzm to nie są wartości dane raz na zawsze. Trzeba je pielęgnować i czcić ciągle, doceniając dokonania starszych pokoleń i ucząc pokolenia najmłodszych.

   Przygotowane wydawnictwo „Karty pamięci” wzbudziło olbrzymie zainteresowanie. Wydane 50 egzemplarzy to zdecydowanie za mało w opinii społecznej. Mam nadzieję, że zostanie ono potraktowane jako dobry i potrzebny element promocji Olecka i doczeka się wznowienia wydań.
Dziękuję serdecznie członkom zespołu „Sedranianki”, tj. p. Jadwidze Wasilewskiej (kierownik zespołu), p. Czesławie Dębskiej, p. Alicji Domalewskiej, p. Bożenie Imierskiej, p. Halinie Krejpcio, p. Romualdzie Lubereckiej, p. Danucie Lutyńskiej, p. Zofii Szypulskiej oraz p. Adamowi Krakowskiemu za ich zaangażowanie i społeczną postawę oraz wszystkim pracownikom i wolontariuszom Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, którzy wspierali Zespół w ich działaniach.

Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej
Andrzej Wojczulewicz

Członkowie zespołu „Sedranianki”

Członkowie zespołu „Sedranianki”

Zespół „Sedranianki” - warsztaty muzyczne

Zespół „Sedranianki” - warsztaty muzyczne

Zespół „Sedranianki”

Zespół „Sedranianki” - warsztaty muzyczne

Zespół „Sedranianki”

Zespół „Sedranianki” w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych – obchody 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Zespół „Sedranianki” w Szkole Podstawowej w Mazurach

Zespół „Sedranianki” w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych – obchody 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Wieczornica dla Niepodległej – „Mój dom, moja ojczyzna”

Zespół „Sedranianki” w Szkole Podstawowej w Mazurach - obchody 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Zespół „Sedranianki” w Szkole Podstawowej w Mazurach

Zespół „Sedranianki” w Szkole Podstawowej w Mazurach - obchody 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Wieczornica dla Niepodległej – „Mój dom, moja ojczyzna”

Wieczornica dla Niepodległej – „Mój dom, moja ojczyzna” – zespół „Sedranianki”  w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Olecku


Wieczornica dla Niepodległej – „Mój dom, moja ojczyzna”

Wieczornica dla Niepodległej – „Mój dom, moja ojczyzna” – zespół „Sedranianki”  w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Olecku

Karty Pamięci

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej