Strona Główna > Archiwum 2018 > Kuźnia Włączenia > Zapytanie ofertowe - wybór trenera pracy

 
 

Zapytanie ofertowe - wybór trenera pracy

Przedmiotem naboru jest wybór trenera pracy jako osoby realizującej doradztwo oraz wsparcie uczestników staży zawodowych w projekcie „Kuźnia włączenia” w ramach zadania 5. Kuźnia doświadczenia.
Realizacja staży zawodowych przewidziana została na okres do 7 miesięcy (w zależności od predyspozycji uczestnika) w terminie od października 2017r. do maja 2018r. Staże odbywać się będą z udziałem trenera pracy, który będzie udzielał wsparcia uczestnikom staży, doradzał i sprawował bieżący nadzór nad przebiegiem staży oraz odbywał wizyty monitorujące w miejscach realizacji staży zawodowych.
 

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej