Strona Główna > Archiwum 2018 > PNPP Szczytno

 
 

PNPP Szczytno

Informujemy, iż na podstawie umowy zawartej z Powiatem Szczycieńskim, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz edukacji prawnej w Szczytnie.

Przedmiotem zadania publicznego jest:
1. Udzielanie w PNPP w Szczytnie nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców (osób uprawnionych) powiatu szczycieńskiego w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie przez okres 12 miesięcy.

2. Edukacja prawna:
- wydanie e-biuletynu PNPP w Szczytnie,
- wydanie ulotek informacyjnych oraz plakatów dot. zakresu udzielanej pomocy prawnej,
- spotkanie edukacyjne, w wytypowanych szkołach z uczniami powyżej 17 roku życia, na temat podstaw odpowiedzialności karnej ze szczególny uwzględnieniem odpowiedzialności karnej,
- wydanie e-publikacji pt. „Spadki i darowizny – praktyczny przewodnik”,
- spotkania edukacyjno-szkoleniowe nt. mediacji oraz alternatywnych form rozwiązywania sporów dla mieszkańców Powiatu Szczycieńskiego,
- wykład edukacyjny nt. praw przysługującym seniorom i osobom niepełnosprawnym.

Pomoc w PNPP w Szczytnie świadczona jest przez zespół profesjonalistów.

Informacja o projekcie        ABC spadki i darowizny


 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej