Strona Główna > Archiwum 2018 > Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego

 
 

Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego

Projekt – „Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego”

Projekt – „Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego”

W dniach 8 i 9 września 2018r. 46-osobowa grupa z powiatu oleckiego wzięła udział w VIII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych w Licheniu.

Organizatorem była Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, która na zlecenie powiatu oleckiego realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego”. Zainteresowanie udziałem w projekcie było tak duże, że FRZO poprosiła o wsparcie finansowe Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO”, które dofinansowało przedsięwzięcie. Celem wyjazdu było nabycie doświadczeń w zakresie budowy aktywności lokalnej szczególnie na obszarach wiejskich oraz promocja dorobku kulturowego powiatu. Uczestnicy bardzo mocno zaangażowali się w przygotowania do wyjazdu i prace w trakcie Zjazdu, co umożliwiło uczestnictwo we współzawodnictwie z doskonałymi efektami.

Grupa reprezentująca powiat olecki:
1. została zwycięzcą konkursu na najlepiej przygotowane i zaprezentowane stoisko artystyczne,
2. zajęła I i II miejsce w konkursie na ciasto,
3. zajęła III miejsce w konkursie na tradycyjne potrawy z kapusty,
4. zajęła IV miejsce w konkursie zespołów śpiewaczych.

W konkursie tym przepięknie zaprezentował się Zespół „Wielczanie”, który porwał publiczność na scenie oraz poprowadził całą grupę przy prezentacji stoiska. Zespół doskonale współpracował z Zespołem „Prząśniczki” i „Jarka” z Kowali Oleckich, zespołem „Oleckie Echo” i „Sedranianki” z gminy Olecko. Natomiast Zespoły „Prząśniczki” i „Jarka” zaprezentowały się na scenie jako zespoły folklorystyczne.
Wyjazd do Lichenia był doskonałym przykładem integracji lokalnych środowisk prezentujących zarówno rękodzieło jak i potrawy regionalne oraz dorobek artystyczny. Nawiązaliśmy liczne kontakty, które mamy nadzieję będą podstawą przyszłych przedsięwzięć w tym kierunku.
Podkreślić należy, że wyjazd był przygotowany jako podziękowanie i nagroda dla naszych seniorów, którzy są niezawodni przy wszelkich festynach i uroczystościach organizowanych lokalnie. Ze względu na rangę miejsca – dostarczył niezapomnianych przeżyć. Szczególnie Panie były bardzo wzruszone i wdzięczne, gdyż bez pomocy organizatorów jak twierdziły „nigdy nie byłoby im to dane”.

Pan Starosta Olecki oraz Prezes Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej, a także Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” bardzo serdecznie dziękują wszystkim artystom za promocję naszego powiatu.

w Licheniu

Stoisko artystyczne uczestników zadania publicznego pt. „Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego” podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych w Licheniu

w Licheniu

Procesja z darami uczestników zadania publicznego pt. „Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego” podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych w Licheniu

w Licheniu

Uczestnicy zadania publicznego pt. „Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego” podczas wyjazdu na VIII Ogólnopolski Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych w Licheniu


Zadanie publiczne „Promocja dziedzictwa kulturowego powiatu oleckiego” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Powiatu Oleckiego 2018

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej