Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Caritas Diecezji Ełckiej

 
 

Caritas Diecezji Ełckiej

Caritas Diecezji Ełckiej
Ul. 3 Maja 10
19-300 Ełk
Tel. 87 6290260
e-mail: elk@caritas.pl
www.elk.caritas.pl

ks. Dariusz Kruczyński- dyrektor
ks. Jacek Nogowski- zastępca dyrektora
Aneta Makowska - sekretarz

Historia
Powstała w 1992 r. przy nowo utworzonej Diecezji Ełckiej. Działa w ramach Caritas Polska.

Misja
Prowadzenie działalność charytatywnej na rzecz osób ubogich, chorych i niepełnosprawnych.

Wizytówka organizacji (prowadzone działania)
Prowadzenie kuchni w Ełku i w Giżycku. Apteki w Ełku, Orzyszu, Giżycku, Suwałkach, Augustowie, Punkt Apteczny w Prostkach, Miłkach i Kalinowie, Zakład Krawiecki, Noclegownia św. O. Pio, Centrum młodzieżowe Quo Vadis, Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II w Ełku, Piszu, Giżycku i Augustowie, Domy Dziecka św. Faustyny w Ełku, Giżycku i Gołdapi, Stacje Opieki w Białej Piskiej i Puńsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gołdapi. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orzyszu. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Ełku. Udzielanie pomocy poradniczo-informacyjnej. Wypłacanie zasiłków oraz dokonywanie dopłat do leczenia i rehabilitacji. Aktywizacja osób bezrobotnych i bezdomnych /tworzenie nowych miejsc pracy/.
Organizacja uprawniona jest do otrzymywania nawiązek. Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na następujące cele: prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności : rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów; pomoc społeczna; ochrona i promocja zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej