Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Fundacja „Niewidzialna Ręka”

 
 

Fundacja „Niewidzialna Ręka”

Fundacja „Niewidzialna Ręka”

Monety 16, 19-420 Kowale Oleckie
Telefon: 87 523 04 58

niewidzialnareka@1@o2.pl    www.niewidzialnareka.org

NIP 847-15-76-778,
REGON 280342841,
KRS 0000316275

Skład zarządu:
Zbigniew Terepko – prezes,
Urszula Janiszewska - członek zarządu,
Izabela Sobczak - członek zarządu.

Fundacja „Niewidzialna Ręka” została powołana w celu rozpowszechniania różnych form kultury i sztuki, szczególnie na terenach wiejskich. Misją Fundacji jest ułatwienie wzajemnego poznania i integracji ludzi różnych narodowości i pochodzących z różnych środowisk. Fundacja buduje również świadomość narodową odkrywając przed ludźmi wcześniej niezauważane dobra ich ojczyzny. Niosąc przesłanie oświatowo- kulturalne „Niewidzialna Ręka” wyrównuje szanse i poziom między mieszkańcami miast i wsi.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej