Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

 
 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

Fundacja powstała, aby wyznaczać i osiągać cele możliwe do realizacji jedynie przy zgodnej współpracy samorządów różnych szczebli, przedsiębiorstw i innych instytucji funkcjonujących na terenie Ziemi Oleckiej.

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej
Plac Wolności 2
19- 400 OLECKO
tel. 087 520 21 59
e-mail: biuro@fundacja.olecko.pl
www.fundacja.olecko.pl
KRS: 0000210279

Zarząd fundacji:
- Andrzej Wojczulewicz- Prezes
Marian Prusko -  Wiceprezes
Paweł Marek Modrakowski -  Wiceprezes

Rada Fundacji:
Wacław Olszewski - Przewodniczący
Helena Żukowska - Wiceprzewodnicząca
Jan Łuza - Sekretarz
Janina Trus - członek
Wojciech Kot - członek
Marcin Marchewka - członek
Stanisław Ramotowski - członek

Fundatorzy FRZO:
- Powiat Olecki,
- Gmina Olecko,
- Gmina Kowale Oleckie,
- Gmina Świętajno
- Delphia Yachts Kot Sp. J.,
- Zakłady Produkcyjno-Usługowe PRAWDA w Olecku,
- Bank Spółdzielczy w Olecku.

Głównym celem działania Fundacji jest kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie:
- rozwoju przedsiębiorczości
- edukacji, kultury, spotu i turystyki,
- ograniczenia negatywnych skutków
bezrobocia,
- integracji środowisk lokalnych,
- tworzenia partnerstw lokalnych.

Fundacja powstała 20.11.2003r. w wyniku realizacji projektu PHARE 2000 - Pakt na Rzecz Zatrudnienia.
Siedzibą Fundacji jest miasto Olecko, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Powiat Olecki.
Organizacja posiada: Radę Fundacji (siedem osób) i Zarząd Fundacji (3 osoby). Jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych.
Fundacja promuje, pomaga i wspiera lokalne działania artystyczne i społeczne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia, integracji środowisk lokalnych, tworzenia partnerstw lokalnych.
Jako instytucja szkoleniowa zajmuje się szkoleniem i doradztwem dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zrealizowane projekty w latach 2004 - 2008 finansowane ze środków EFS na łączną kwotę 2 449 452 zł:
• „EGO pomyśl o sobie” i „Nowy zawód - nowe kwalifikacje” - szkolenia
rolników z powiatu oleckiego
• „Uroki Mazur” – szkolenie bezrobotnych kobiet z powiatu oleckiego
•  „Zdobądź nowe kwalifikacje – otrzymasz zatrudnienie” – szkolenie pracowników służby zdrowia województwa warmińsko-mazurskiego
•  „Zawód marzeń w zasięgu ręki” – szkolenie pracowników zakładów pracy z powiatu oleckiego
Projekty były realizowane samodzielnie lub w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku i Szkołą Języków Obcych PERFEKT w Olecku

Projekty zrealizowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, samorządu województwa i gminy Olecko, przy zaangażowaniu środków własnych
• „Patrz–Ucz się–Działaj” – szkolenie członków organizacji III sektora z powiatu oleckiego
•   „Działaj aktywnie” – szkolenie członków organizacji III sektora z gminy Olecko

Działalność szkoleniowa:
– Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej posiada wpis do rejestru instytucji szkolących. W latach 2005–2008 (do końca listopada) przeszkoliła 231 osób z zakresu małej przedsiębiorczości.
Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej współorganizuje lub dofinansowuje szereg imprez służących rozwojowi i integracji lokalnych środowisk powiatu oleckiego.

Dla rozwoju pięknej Ziemi Oleckiej.


 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej