Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej “Zdrowe Olecko”

 
 

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej “Zdrowe Olecko”

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta i Gmin Ziemi Oleckiej “Zdrowe Olecko”
ul. Gołdapska 1 19-400 Olecko
KRS: 0000179211
Organizacja pożytku publicznego.

zdroweolecko@wp.pl

Zarząd:
Sylwester Kaczor – prezes
Dorota Maj  – wiceprezes
Elżbieta Mazurek – sekretarz
Marek Nowicki – członek
Józef Skrocki  – członek

Celem Fundacji jest wspieranie placówek służby zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
– wyposażanie w sprzęt, leki,materiały
– dofinansowywanie placówek publicznej służby zdrowia,
– pozyskiwanie sponsorów,
– zakup leków i materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek służby zdrowia.

Fundacja “Zdrowe Olecko” została ustanowiona w kwietniu 2003 roku przez siedemnastu fundatorów. W ciągu minionych pięciu lat wspierała przede wszystkim działanie oleckiego szpitala. W tym czasie przekazano w formie darowizny sprzęt i aparaturę na łączną kwotę 35 tys. zł: – aparat do badań urodynamicznych, – aparat EKG,
– ssaki na wyposażenie karetek, – termometry douszne, – materace przeciwodleżynowe, – detektory tętna płodu, – inhalator, ciśnieniomierz.
Fundacja podjęła szereg działań promocyjnych i wspierających takich jak: wydanie ulotki promocyjnej, zorganizowanie w szkołach podstawowych akcji “Książka dla chorego kolegi” w celu wyposażenia biblioteczek na oddziałach szpitalnych.

Zorganizowano akcję wykonania zbiorowej rodzinnej fotografii Olecczan w roku 2004, z której dochód przeznaczono na wyposażenie karetki pogotowia ratunkowego.
Środki pieniężne Fundacja uzyskuje od sponsorów (prywatnych i przedsiębiorstw), ze zbiórek do skarbonek, z nawiązek sądowych
i z 1% odliczeń podatkowych na organizacje pożytku publicznego.
Fundacja składa wszystkim darczyńcom wyrazy podziękowania za pomoc w realizacji dzieł statutowych na rzecz opieki zdrowotnej
na terenie Ziemi Oleckiej.

Zbieramy na rzeczy potrzebne pacjentom.
 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej