Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

 
 

Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy

Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy
Szkolna 2a
19-500 Gołdap
Tel. 664 947 662
e-mail: andrzej.murzyn@neostrada.pl
KRS: 0000159699

Zarząd:
Andrzej Murzyn – prezes         
Józef Giełażys - zastępca prezesa
Tadeusz Radzewicz – zastępca prezesa
Justyna Charkiewicz - sekretarz
Karolina Warczok – członek zarządu
Rafał Waszkiewicz - skarbnik

Cele GSP:
- wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa
- prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej
- rozwijanie i utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele
- inicjowanie współpracy wszystkich zainteresowanych w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ciągle zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej