Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej

 
 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Oleckiej
ul. Gołdapska 27 19-400 Olecko
tel. 504146397 www.lot.olecko.pl
KRS: 0000304671

Zarząd:
Maria Dzienisiewicz - prezes
Janusz Hendzel - wiceprezes
Czesława Orzeł - skarbnik
Małgorzata Terepko - skarbnik
Janina Trus - członek
Barbara Masłowska - członek
Anna Turowska - członek

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Ziemi Oleckiej została założona w 2008 r. z inicjatywy Powiatu Oleckiego, samorządów gminnych Świętajna, Wieliczek, Kowal Oleckich oraz instytucji i przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej.
Głównym celem LOT Ziemi Oleckiej jest promocja regionu Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, w szczególności obszaru gmin powiatu
oleckiego jako krainy atrakcyjnej turystycznie w kraju i za granicą oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej.
Stowarzyszenie liczy obecnie 40 członków.

LOT Ziemi Oleckiej stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kultury oraz
podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego. Zadania, jakie stawia sobie LOT Ziemi Oleckiej to między innymi: – integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji działających w zakresie turystyki i zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu dla tworzenia płaszczyzny ich współpracy.
- kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki w powiecie oleckim;
- tworzenie i upowszechnianie wizerunku lokalnego produktu turystycznego oraz jego marki;
- zwiększanie liczby turystów odwiedzających powiat olecki, wzrost wpływów z turystyki;
- inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla obszaru powiatu oleckiego, mających wpływ na rozwój gospodarczy, a w szczególności
– sektora turystycznego oraz wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej; koordynacja działań promocyjnych;
- rozwój krajoznawstwa oraz organizacja czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
- rozwój zasobów ludzkich poprzez aktywizację i integrację społeczną; edukacja i inicjowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego.

LOT Ziemi Oleckiej 18 listopada 2008 r. zorganizowała I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej. Głównymi celami Forum było przedstawienie najnowszych badań dotyczących wizerunku Warmii i Mazur na tle kraju, zebranie potrzeb i oczekiwań z zakresu turystyki przez osoby działające w branży turystycznej i okołoturystycznej oraz uświadomienie konieczności współpracy na rzecz rozwoju turystyki.
Gośćmi Forum byli: Jarosław Słoma – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stanisław Harajda – Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Cezary Zamana – pomysłodawca i organizator maratonów rowerowych, zwycięzca Tour de Pologne 2003. Otwarcia Forum dokonał Starosta Olecki – Stanisław L. Ramotowski. I. Forum Turystyki Ziemi Oleckiej prowadziła Maria Dzienisiewicz.
Podczas Forum pracowano w czterech grupach roboczych – hotele i gastronomia z moderatorem Beatą Stypułkowską, agroturystyka
z moderatorami Gerardem Wołodźko i Markiem Makarewiczem, turystyka kwalifikowana z moderatorem Konradem Topolskim, oferta
okołoturystyczna z moderatorem Małgorzatą Monkiewicz-Terepko. W grupach rozmawiano na temat potrzeb i oczekiwań branży turystycznej dla poprawy świadczonych usług. Wypracowano wiele wniosków, a oto niektóre z nich:
- rozpowszechnianie informacji o ofercie turystycznej w każdym obiekcie hotelarskim i gastronomicznym,
- rozbudowanie sceny nad jeziorem i oświetlenie jeziora, opracowanie spójnego i jednolitego systemu wizualizacji turystycznej,
- pozycjonowanie stron związanych z turystyką,
- wykonanie tematycznych ścieżek rowerowych m. in. z wykorzystaniem starych terenów kolei wąskotorowej w partnerstwie z samorządami i innymi organizacjami, a także oznakowanie ścieżek,
- tworzenie ekomuzeum – promocja historii i kultury naszego regionu, wykorzystanie starych wyrobisk, żwirowni jako bazy dla atrakcji, np. tory dla quadów, ściany wspinaczkowe,
- organizowanie wielu cyklicznych imprez kulturowych i sportowych,
- należy znaleźć to, co może nas wyróżnić w regionie,
– charakterystyczny „gadżet”, który będzie nas promował.

„Samorząd województwa przyjął rozwój turystyki jako jeden z głównych celów. Turystyka jest wiodącą dziedziną funkcjonowania naszej regionalnej gospodarki. Naszym celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej.”  Jarosław Słoma

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej