Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Oleckie Stowarzysze Pszczelarzy

 
 

Oleckie Stowarzysze Pszczelarzy

Oleckie Stowarzyszenie Pszczelarzy "Pszczółka" w Olecku.

- danych teleadresowych: 19-400 Olecko ul. Żeromskiego 15; tel: 507 935 588, 87 520 44 77; e-mail: osppszczolka@op.pl
- NIP: 847-14-62-833
- REGON: 511436868
- NR KRS: 0000082948
- adres strony Stowarzyszenia (jeżeli jest): -
- Skład Zarządu Stowarzyszenia: Prezes Zarządu: Szymon Kalejta; Sekretarz: Zenon Monkiewicz; Skarbnik: Ryszard Kalejta

Cele Stowarzyszenia:
1. Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz terenowych i innych instytucji.
2. Organizowanie różnych form dokształcania swoich członków.
3. występowanie w imieniu członków Stowarzyszenia do organów rządowych, administracyjnych i organów samorządowych w sprawach związanych z produkcją pszczelarską i ochroną środowiska naturalnego.
4.Informowanie o możliwościach w zbywaniu produktów pszczelich.
5. Współdziałanie ze związkami i spółdzielniami produkcyjno- handlowymi w zakresie pszczelarstwa.
6. Inspirowanie wszystkich możliwych form współdziałania w zakresie pszczelarstwa z jednostkami gospodarki rolnej.

Działania na rzecz pszczelarzy w ramach mechanizmu WPR "Wsparcie rynku produktów pszczelich".       

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej