Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe

 
 

Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe

ul. Park 1, 19-400 Olecko
Telefon: 600 194 488
NIP 847-14-84-970,
REGON 519543150,
KRS 0000128526

Skład zarządu:
Regina Jakubowska – prezes,
Wiesław Zalewski-wiceprezes,
Karol Sobczak -sekretarz,
Małgorzata Michałowska-skarbnik,
Marcin Putra-członek,
Karol Szyłkiewicz -członek,
Tadeusz Słabiński - członek.

Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe liczy 18 członków zwyczajnych (Uczniowskich Klubów Sportowych) przy szkołach na
terenie powiatu oleckiego.

Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz społeczeń-stwa w szczególności poprzez propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w miastach i na wsi, na obszarze działania
stowarzyszenia.

Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe powstało na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Olecko – Gołdapskiego Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego z dnia 11. 01. 2002 r.

POSS ma uprawnienia na działalność statutową w zakresie:
• szkolenia kadr dla potrzeb kultury fizycznej
• organizowania imprez i zawodów sportowych
• programowania i organizowania obozów szkoleniowych
• popularyzowanie kultury fizycznej i zdrowotnej oraz higienicznego trybu życia
• programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych,
• działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych.

Realizowane zadania (oferta Starostwa powiatowego w Olecku):
„Umasawianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja powiatu na imprezach ogólnopolskich oraz organizacja imprez ponadlokalnych na terenie powiatu oleckiego w 2004, 2005,2006, 2007, 2008 r.”

Sport uczy wytrwałości i konsekwencji.
W dzisiejszym świecie niczego nie można osiągnąć bez wytrwałości i konsekwencji w działaniu.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej