Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Przypisani Północy - Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

 
 

Przypisani Północy - Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku

"Przypisani Północy" Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku
ul. Gołdapska 27 19-400 Olecko
e-mail: biuro@przypisani.mazury.pl
www.przypisani.mazury.pl  
KRS:   0000016848

Zarząd:
Maria Dzienisiewicz
Marek Gałązka
Jerzy Weiss
Maciej Kupczyński
Roman Karsztun

Komisja rewizyjna:
Wojciech Łukasik
Zbigniew Terepko
Marek Borawski

Główne cele statutowe:
• organizacja i promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki;
• aktywizacja społeczności wiejskich i rozwijanie inicjatyw lokalnych;
• tworzenie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych;
• działania na rzecz tworzenia miejsc kulturotwórczych: świetlic wiejskich, klubów, izb muzealnych itp.

Główne cele Stowarzyszenia to:
• podejmowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych, gospodarczych, naukowych i ekologicznych służących rozwojowi Mazur i Suwalszczyzny,
• tworzenie warunków umożliwiających ujawnianie, upowszechnianie i promocję zjawisk wartościowych dla Mazur i Suwalszczyzny,
• kreowanie i upowszechnianie czynnego sposobu życia społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością.
Misja: Zrzeszanie ludzi aktywnych, Wędrowców poszukujących nowych wartości związanych z kulturą, sztuką, ekologią, inicjatywami społecznymi oraz umożliwianie realizacji ich twórczych przedsięwzięć.

Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” działa od 1995 r.
Stowarzyszenie we współpracy z innymi partnerami – stowarzyszeniami, instytucjami kultury, samorządem lokalnym – realizowało szereg projektów w zakresie kultury, ekologii, sportu i rekreacji, a także rozwoju demokracji lokalnej. Podejmowało także działania aktywizujące młodzież w różnorodnych dziedzinach – pracy wolontarystycznej, organizacji koncertów, przedstawień teatralnych, realizacji własnych małych projektów społecznych. W Stowarzyszeniu działają dwa koła – krótkofalarski i Miłośników Ziemi Oleckiej.
Wśród długoletniego dorobku Stowarzyszenia wydano szereg publikacji, w tym tłumaczeń materiału historycznego dotyczącego
Ziemi Oleckiej, między innymi „20 lat później, czyli spotkanie z Edwardem Stachurą w mieście O, „Koalicje Kultury”, „Wokół
Olecka”,„Ochrona bioróżnorodności fauny i flory na przykładzie zlewni Jeziora Olecko Wielkie oraz dorzecza rzeki Legi”, tłumaczenia wybranych numerów Treuburger Heimatbrief, foldery artystyczne i turystyczne.


Długofalowe efekty przyniosła realizacja projektu„Ratuj! Nie czekaj!”. Umożliwił on zdobycie przez 15-osobową grupę międzynarodowych uprawnień ratownictwa przedmedycznego. Zespół przepracował wolontarystycznie blisko 2000 godzin zabezpieczając m. in. kąpieliska miejskie, „Przystanek Olecko”, Festiwal Kultury Celtyckiej w Dowspudzie, festiwal „Rock Węgorzewo” i koncerty zespołów „Łzy” i „Varius Manx” w Ełku.
Ciekawą oraz trwałą inicjatywą okazał się projekt „Tańczący z ogniami”. Realizowany był przez młodzież skupioną w Amatorskiej Grupie Tanecznej POI przy Stowarzyszeniu „Przypisani Północy”. Przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu technik żonglerki w celu przygotowania się grupy do tańca z ogniem. Członkowie grupy założyli własny teatr Saurion, który można podziwiać podczas wielu imprez plenerowych.
Od 2000 r. Kapituła, powoływana przez Zarząd Stowarzyszenia, przyznaje tytuł honorowy Pasjonat „Przypisanych Północy”.

Nagroda jest przyznawana osobom działającym na terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, zajmującym się szeroko pojętą animacją
środowiska społecznego w dziedzinach kultury, sztuki, ekologii, turystyki, działań społecznych. Dotychczas przyznanych zostało 9 tytułów Pasjonata „Przypisanych Północy”.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej