Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska w Kijewie

 
 

Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska w Kijewie

Kijewo 36, 19-404 Wieliczki
Telefon: 87 523 98 93
NIP 847-14-46-490,
REGON 511317916,
KRS 0000032765

Skład zarządu:
Mieczysław Michniewicz – prezes,
Jacek Dzienisiewicz-wiceprezes,
Marianna Iszkuło - wiceprezes,
Bożena Tomaszewska - członek.

Realizowane projekty:
Tytuł projektu: Uwierzyć w siebie
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Mieczysław Michniewicz
Cel: Celem projektu było ułatwienie dzieciom i młodzieży wiejskiej dostępu do informacji i kultury. Odbiorcy projektu: Projekt adresowany był do uczniów Gimnazjum Publicznego w Kijewie oraz młodzieży zamieszkałej na terenie gminy, dojeżdżającej do szkół średnich - razem 120 uczniów.
Streszczenie projektu/ Opis działań: Dla uczniów zostały zorganizowane systematyczne zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, rękodzielnicze i dziennikarskie, koncerty muzyki poważnej. Młodzi ludzie mieli stały dostęp do pracowni komputerowej i internetu. Uczniowie biorący udział w poszczególnych zajęciach zaprezentowali swoje dokonania na otwartej imprezie oraz na scenie i w salach wystawowych Oleckiego Centrum Kultury.
Projekt nie tylko ułatwił młodym ludziom dostęp do kultury, lecz także umożliwił rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
Budżet projektu: 18 784 zł
Dotacja: 11 200 zł
Rocznik: 2001

Tytuł projektu: Fabryka Marzeń
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Mieczysław Michniewicz
Cel: Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne siły do poziomu pozytywnej oceny poczucia własnej wartości u 26 uczestników projektu w okresie 18 miesięcy za 65 240 zł.
Odbiorcy projektu: Uczestnikami projektu są uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie oraz czworo uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas pierwszych. Ogółem w projekcie bierze udział 26 osób.
Streszczenie projektu/ Opis działań: Diagnoza pokazuje, że główne potrzeby młodzieży są związane z poczuciem niskiej wartości, brakiem internetu i komunikacją z dorosłymi i rówieśnikami. Wypracowana w uzgodnieniu z młodzieżą formuła projektu polega na tym, że każdy z uczestników przeprowadza wywiad lub rejestruje ciekawą opowieść z osobą mającą wpływ na bieżący rozwój społeczności lokalnej lub dobrze zna najnowszą historię regionu albo ma ciekawy życiorys. Zgromadzony materiał zostanie opracowany i wydany w formie publikacji. Następnie wszystkie opowieści są symbolicznie przedstawiane w postaci obrazów na szkle malowanych. Jednocześnie w oparciu o zebrany materiał powstaje żywy obraz w postaci spektaklu teatralnego, którego autorami i wykonawcami są uczestnicy projektu pracujący zespołowo. Na potrzeby projektu istnieje strona www z mobilnym internetem, gdzie uczestnicy projektu prezentują swoje dokonania oraz każdego miesiąca zamieszczają informacje o postępach w realizacji projektu.
Budżet projektu: 66 500 zł
Dotacja: 49 900 zł
Rocznik: RS 2008

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej