Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych

 
 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki"
ul. Krótka 11/16,
19-335 Prostki
tel. 513 006 245
e-mail:  stowarzyszenie@nasze-prostki.pl
www.nasze-prostki.pl
KRS: 0000290231

Zarząd:
Helena Penkiewicz - Prezes Stowarzyszenia
Renata Zalewska - Skarbnik Stowarzyszenia
Grzegorz Kacperski - Sekretarz Stowarzyszenia
Justyna Jakubczyk - Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej
Michał Kateszczenko- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marek Śliwiński - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Tadeusz Penkiewicz- członek
Anna Gryn - członek
Małgorzata Adasiewicz - członek
Ewa Ratkiewicz - członek
Jadwiga Lasota- członek
Wiesława Olszewska -członek
Justyna Adasiewicz - członek
Robert Marzewski - członek
Aleksandra Iżbicka - członek
Marcin Kacperski – członek

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasze Prostki" powstało 14 września 2007 roku. Stowarzyszenie powstało z myślą o wspieraniu różnorodnych działań z zakresu m.in. edukacji, kultury, turystyki i przedsiębiorczości. Celem nadrzędnym naszych działań jest promocja aktywności społecznej i wszechstronny rozwój wszystkich mieszkańców gminy Prostki.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej