Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie

 
 

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "Głos Puszczy Rominckiej"
ul. H. Mereckiego 6A
19-504 Dubeninki
tel. 509 604 148
st.glospuszczyrominckiej@onet.eu
KRS: 0000327993

Zarząd Stowarzyszenia:
Bożena Buza – Prezes Zarządu
Ireneusz Hryniewicz – Wiceprezes Zarządu
Wacław Wiszniewski  - Wiceprezes Zarządu
Jolanta Kozłowska – Skarbnik
Władysław Sawicki – Skarbnik


Cel Stowarzyszenia:
Celem jest promocja środowiska lokalnego. Popularyzujemy lokalny folklor poprzez wspieranie działalności zespołu ludowego „Rominczanie”. Wydajemy różnego rodzaju publikacje promujące gminę pod względem kulturalnym, historycznym i przyrodniczo- krajoznawczym. Organizujemy spotkania dla różnych grup ludzi. Zajmujemy się promocją kultury środowiska lokalnego poza terenem gminy. Ponadto współpracujemy z instytucjami i organizacjami z terenu gminy i spoza niej.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej