Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”

 
 

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”

Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”
ul. Witosa 8
19-420 Kowale Oleckie
Organizacja pożytku publicznego KRS: 0000032791

Zarząd:
Prezes - Beata Dubicka
Wiceprezes - Paweł Sołtysiak
Skarbnik - Halina Matuszewska
Sekretarz - Marek Leszczyński

Prowadzimy działalność integracyjną ludzi niepełnosprawnych i starych ze środowiskiem poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

Cele stowarzyszenia:
– pomoc w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych ludziom niepełnosprawnym i starym, którzy z powodu kalectwa i podeszłego wieku, różnych schorzeń wymagają opieki osób drugich,
– pomoc w integrowaniu tych osób ze środowiskiem oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i ekologicznych ,
– pomoc i opieka ludziom potrzebującym (bezdomnym, bezrobotnym, samotnym matkom, ubogim) oraz pomoc rodzinom dysfunkcyjnym.

Powstało z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich. Liczy 22 członków.
Działamy od początku 2001r. Pieniądze pozyskujemy poprzez organizowanie loterii fantowych z okazji imprez organizowanych przez Gminny Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich, datki ludzi dobrej woli, którym nie jest obcy los człowieka starego i niepełnosprawnego oraz od różnego rodzaju fundacji, organizacji, stowarzyszeń, samorządu wojewódzkiego i terytorialnego.
Co roku jesteśmy organizatorami „Międzynarodowego Spotkania Osób Niepełnosprawnych”. Uczestnikami tych spotkań są osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku mieszkające w domach pomocy społecznej w Polsce, Litwie, Łotwie i Rosji, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dzieci i młodzież szkolna z Kowal Oleckich oraz społeczność lokalna.
Międzynarodowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych to głównie wspólne warsztaty terapii zajęciowej, gdzie uczestnicy spotkania
wspólnie tworzą prace w różnych dziedzinach plastycznych (malarstwo, haft, itp.).
Uczestnicy Spotkań mają możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju konkursach, grach i zabawach (konkurs warcabowy, „piosenki mojej młodości”, karaoke ,biegi na wesoło”).
W ramach spotkań organizujemy szkolenia dla opiekunów i terapeutów pracujących w domach pomocy społecznej. Ważnym elementem Spotkań jest wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami osób niepełnosprawnych krajów sąsiadujących – Polski, Litwy, Łotwy i Rosji. Praca z osobą niepełnosprawną to ciągłe kształcenie i wprowadzanie nowatorskich terapii.
Poprzez udział w spotkaniach osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci, młodzieży i społeczność lokalnej zostają utrzymane więzi społeczne zarówno w obrębie starszej generacji jak i między nią i resztą społeczeństwa. Kontakty międzypokoleniowe przyczyniają się do przełamywania nieufności, zawierania znajomości, umożliwią wymianę poglądów. Dzięki wzajemnym kontaktom starszego pokolenia i młodszej generacji ulega poprawie poziom wiedzy młodszych osób o starości i niepełnosprawności.
Z Ambasady Kanadyjskiej otrzymaliśmy środki finansowe na częściowe sfinansowanie wyposażenia pracowni dla osób niepełnosprawnych, która zaistniała przy Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

Działania Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” skierowane są także na pomoc osobom niepełnosprawnych w środowisk lokalnym.
Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili zbiórkę pieniędzy dla chorego na mukowiscytozę Emila Przekopa z Kowali Oleckich.
Prowadzimy wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Sprzęt pozyskujemy z fundacji działającej w Niemczech.

Organizowaliśmy także zbiórkę odzieży osobom potrzebującym pomocy. Otrzymane rzeczy zostały przekazane do Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar–Markot w Garbasie.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej