Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie

 
 

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie

Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „MUKSZTY”
Zawady Ełckie 27
19-330 Zawady Ełckie
Tel. 87 619 93 21, 609 463 229
e-mail: zawady@nawczasy.pl
KRS: 0000229649

Zarząd:
Wieslawa Banaszkiewicz – prezes
Teresa Antolak – wiceprezes
Adam Mróz - skarbnik

Celami Stowarzyszenia są:
1) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru wiejskiego wsi i sołectwa Zawady Ełckie, a w szczególności w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej i rozwoju infrastruktury wsi.
2) Promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych wsi Zawady Ełckie.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) Organizację i koordynację prac wynikających z inicjatyw społecznych na rzecz wsi Zawady Ełckie w zakresie rozwoju infrastruktury z wykorzystaniem dostępnych zewnętrznych środków finansowych, krajowych i zagranicznych.
2) Organizacja różnorodnych form edukacyjnych i wychowawczych dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez organizację i prowadzenie świetlicy wiejskiej.                                                          
3) Podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego wsi i sołectwa Zawady Ełckie.
4) Organizację różnorodnych form aktywności w zakresie kultury i pielęgnowania tradycji.
5) Organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych.
6) Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy ze społecznościami lokalnymi innych regionów i państw realizujących podobne cele.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej