Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

 
 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
al. Zwycięstwa 3a
19-400 Olecko
Tel. 87 523 99 65
e-mail: wube1@wp.pl
KRS: 0000032763

Zarząd:
Wojciech Bojar – prezes
Jarosław Bagieński – skarbnik
Ewa Papadopulu – sekretarz
Grażyna Jastrzębska – członek
Krzysztof Krasowski - członek

Historia
Stowarzyszenie powstało w 2000 r. z inicjatywy W. Bojara (pracownika ośrodka pomocy społecznej).

Dotychczasowe działania:
10 dużych imprez charytatywnych z udziałem artystów (OTTO, Koń Polski, Tym, Lubaszenko, Daukszewicz, Laskowski, RAP), świąteczne zbiórki żywności, spotkania Wigilijne dla bezdomnych i ubogich.
W 2003 r. - nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla prezesa Wojciecha Bojara.

Misja
- Prowadzenie działalności charytatywnej, filantropijnej, edukacyjnej, pomoc i opieka potrzebującym tj. bezdomnym,

bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, ubogim, dzieciom;
- Promocja Ziemi Oleckiej.

Wizytówka organizacji (prowadzone działania)
Prowadzenie Centrum Pomocy Zorganizowanej - dom dla bezdomnych, stołówka dla ubogich (25 miejsc noclegowych, usługi sanitarne, medyczne, odzież, posiłki).
Od 2001 r. do 2004 r. udzielono schronienia 90 osobom z powiatu oleckiego i innych miast.
W 2004 r. wydano ok. 4 - 5 tys. gorących posiłków; zbiórka odzieży, żywności.
W 2005 wydano ok. 6 tys. posiłków.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej