Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i ochrony Zdrowia im św. Łukasza

 
 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i ochrony Zdrowia im św. Łukasza

Olecko Kolonia 4, 19-400 Olecko
Telefon: 87 520 40 32
Fax: 87 520 40 32
NIP 847-15-13-068,
REGON 519640284,
KRS 00002166736

Emilia Urbanowicz –prezes zarządu.

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej,
- w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Działalność Stowarzyszenia jest ukierunkowana na wsparcie osób starszych, przewlekle chorych, pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „JAŚKI”, rozwój wolontariatu, integrację młodzieży z osobami starszymi.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza zostało utworzone 06 października 2004 roku przez grupę osób będących pracownikami Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
– organizowanie grup wolontariuszy, działania na rzecz integracji międzypokoleniowej, organizowanie imprez okolicznościowych
dla pacjentów zakładu opieki długoterminowej,
– utworzenie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „JAŚKI” dla osób z zaburzeniami psychicznymi (od 1 listopada 2008 roku)
– działalność charytatywną, zbiórki pieniężne,
Dom Pomocy Społecznej „JAŚKI” rozpoczął działalność 1 listopada 2008 roku. Mieszka w nim 19 osób.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 
Jan Paweł II
 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej