Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wielskich „Wokół Sypitek”

 
 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wielskich „Wokół Sypitek”

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wielskich „Wokół Wypitek”
Wypitki 3
19-314 Kalinowo

Nr KRS: 0000268146

Elżbieta Pawłowska – prezes
Leontyna Kraszewska – wiceprezes
Aleksandra Waleryś – skarbnik
Agnieszka Moroz – sekretarz

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej