Strona Główna > Archiwum projektów > Baza organizacji pozarządowych > Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

 
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy
Ul. Ełcka 8
19-330 Stare Juchy
Tel. 605102014
e-mail:  beatasawko@onet.eu
www.juchy.eu
KRS: 000289820

Zarząd:
Beata Sawko- prezes
Ewa Gumińska- wiceprezes
Elżbieta Topolska- skarbnik
Dorota Subota- sekretarz
Ewa Moroz- członek

„ Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy” powstało w październiku 2007 roku.  Zrzesza osoby fizyczne, którym bliskie jest miejsce ich zamieszkania, które zobaczyły możliwość rozwoju gminy, aby jej mieszkańcom żyło się lepiej.

Podstawowym celem stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój gminy Stare Juchy, a realizacja tego założenia będzie możliwa poprzez:
• działalność w środowiskach lokalnych, grupach społecznych,
• organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, warsztatów, koncertów oraz innych imprez kameralnych i środowiskowych,
• podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego,
• współpracę z innymi organizacjami o zbliżonych celach działania.

 

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej